AJUTOARE ALIMENTARE (PEAD 2012)

Ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România PEAD 2012

Primăria Orasului Calimanesti Calimanesti  prin Direcţia de Asistenţă Sociala va demara începand cu luna noiembrie 2012 programul de distribuire a ajutoarelor alimentare, în conformitate cu prevederile H.G. nr.950/2012. La sfârșitul lunii trecute au fost stabilite, printr-o Hotărâre de Guvern, noile categorii de beneficiari ai Planului European de Ajutoare Alimentare în beneficiul Persoanelor Defavorizate (PEAD).

II. BENEFICIARI

 

1. Familiile şi persoanele care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, dinpensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

5. Persoanele beneficiare de indemnizaţii stabilite prin legi speciale, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună (văduve de veterani de război, persoane persecutate din motive politice, persoane deportate şi refugiate politic, urmaşii eroilor – martiri, persoane cu indemnizaţii pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor, persoane cu indemnizaţie pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate public, persoane cu indemnizaţii pentru

IV. PRODUSE ACORDATE

Cantitatea de ajutoare alimentare pe care o va primi fiecare beneficiar este de39,26 kg cuantificată în 11 produse, astfel:

– 14 kg făină de grâu

– 4 kg mălai

– 6 kg orez

– 0,8 kg paste făinoase

– 0,5 kg biscuiţi

– 3 kg zahăr

– 1,56 kg mazăre

– 1 kg fasole

– 6 l ulei

– 0,8 kg bulion

– 1,6 kg roşii în bulion

 

TARG SAPTAMANAL AUTO LA CALIMANESTI

La sedinta de Consiliu Local din 25.10.2012 am propus infiintarea unui targ saptamanal auto, chiar in curtea Centrului de Conventii si Expozitii de la Seaca. Acest lucru pentru a oferi cetatenilor orasului Calimanesti si celor din localitatile invecinate posibilitatea tranzactionarii de masini, piese de schimb, accesorii si altele, fara a se mai deplasa la alte targuri ca cel de la Sibiu sau Pitesti. In acelasi timp se pot asigura venituri din incasarile respective, pentru asigurarea cheltuielilor de intretinere la acest centru, fara a se mai aloca bani din bugetul local, adica, banii nostri ai tuturor. In acest sens sunteti rugati sa va exprimati opinia dumneavostra in chestionarul de mai jos:

http://www.valcea1.ro/seaca-o-dezamagire/

Actele necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire

In iarna 2012-2013 pot beneficia de acest ajutor persoanele care au venituri lunare pe membru de familie de pana la 615 de lei, respectiv cei care locuiesc singuri si au venituri lunare de pana la 1.082 lei.

Persoanele care se incadreaza in aceste conditii pot obtine formularele de la Compartimentul de asistenta sociala din cadrul primariei Calimanesti care se gaseste la Centrul de Informare Turistica de langa Casa de Cultura.

Actele necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

– Cerere si declaratie pe propria raspundere – formulare tip;
– Copii dupa actele de identitate ale membrilor de familie cu domiciliul sau resedinta la adresa pentru care se solicita ajutorul ( C.I, B.I, pasaport, C.I provizorie, certificat de nastere pentru copii sub 14 ani, permis de sedere temporara sau permanenta ori document de identitate pentru cetatenii straini);
– Adeverinta de la asociatia de proprietari pentru persoanele care nu au domiciliul sau resedinta la adresa pentru care solicita ajutorul;
– Acte din care rezulta calitatea titularului cererii fata de imobilul pentru care solicita ajutorul (proprietar-copie contract vanzare-cumparare, chirias-contract de inchiriere, imputernicit-imputernicire de la proprietar);
– Acte privind veniturile nete lunare realizate de familie in luna anterioara depunerii cererii.

Cei care nu respecta aceste cerinte si nu declara veniturile reale precum si bunurile detinute, asa cum se cere in formularele tip, risca amenda de la 200 pana la 1.000 de lei.

Potrivit ordonantei, primariile care nu acorda ajutoarele, lunar, pentru fiecare luna a sezonului rece, pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri risca o amenda de la 1.000 la 5.000 de lei.

Termenul final pentru depunerea actelor este pana cel tarziu 20.11.2012.

Pentru a avea o idee asupra modului cum dumneavostra apreciati activitatea primariei, va rog sa votati optiunea dumneavostra in chestionarul de mai jos.

Va multumesc pentru intelegere !

DESCARCA AICI MODEL: cerere-incalzire-2012

VESTI BUNE PRIVIND CONTINUAREA ASFALTARILOR IN CALIMANESTI

Buna ziua,

Asa cum am prezentat in articolul anterior cu privire la punctele dezbatute in sedinta de consiliu de joi 25.10.2012, s-a aprobat continuarea proiectului de asfaltare a strazilor mai afectate din orasul Calimanesti. Dar pentru a fi cat mai explicit am sa va detaliez in amanunt acest proiect asa cum a fost prezentat in raportul de specialiate si dezbatut in sedinta de consiliu.

In prezent in orasul Calimanesti exista o retea de drumuri cu o lungime totala de 48 km. Dintre acestea, 22 km sunt drumuri modernizate. Diferenta de 26 km de strazi sunt realizate cu pavaj de piatra, balastate sau din pamant, iar pe o mare parte a fost asternut si covor asfaltic sau tratament dublu bituminos in anul 2008.

Pe majoritatea dintre ele au fost introduse retele de apa, canalizare, gaze naturale iar pe o parte dintre ele se executa in momentul de fata retele de canalizare respectiv strada Ana Ipatescu din Jiblea-Noua. Pentru strada A.I. Cuza se lucreaza la proiectarea si apoi executia retelelor de canalizare de catre APAVIL SA.

Pentru obiectivul de investitie: „Modernizarea strazilor pentru imbunatatirea confortului in statiunea Calimanesti-Caciulata” au fost propuse prin Studiul de fezabilitate sa fie modernizate urmatoarele strazi:
1. strada Alexandru Ioan Cuza,    L=612 M;

2.strada Tudor Vladimirescu,      L=565M;

3.strada Ana Ipatescu,                    L=750M;

4.strada General Magheru,            L=960M;

5.strada Nicolae Balcescu,             L=620M;

6.strada Pacii  ,                                   L=650M;

7.strada Neagoe Basarab,             L=1150M;

8.strada Alexandru Odobescu,   L=350M;

9.strada Serban Cantacuzino,     L=185M;

10.strada C.L. Traian, ramif 1,   L=185M;

11.strada Campului,                       L=1085M;

12.strada Alexandru Vlahuta,    L=1500M;

In functie de latimea strazii analizate in cadrul studiului de fezabilitate au fost prevazute pe aceste strazi realizarea de trotuare sau refacerea celor existente pe o lungime totala de 4310 m.

Prin Hotararea Consiliului Local nr 25/17.06.2010 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici dupa cum urmeaza:

a) Valoare totala: 4.660,51 mii lei inclusiv TVA

b) Durata de realizare 4 luni

c) Esalonarea investitiei 4660,51/4190,98 mii lei – anul 1

d) Capacitati: 0,40 km covor asfaltic si 8,20 km imbracaminte bituminoasa usoara

Avand la baza studiul de fezabilitate, in anul 2012 a fost intocmit proiectul tehnic. Conform P.T. au rezultat diferente a lungimilor strazilor dupa cum urmeaza:

1. strada Alexandru Ioan Cuza,    L=588 M;

2.strada Tudor Vladimirescu,      L=460M;

3.strada Ana Ipatescu,                    L=778M;

4.stradaGeneral Magheru,            L=944M;

5.strada Nicolae Balcesu,             L=691M;

6.strada Pacii                                     L=648M;

7.strada Neagoe Basarab,             L=1114M;

8.strada Alexandru Odobescu,   L=362M;

9.strada Serban Cantacuzino,     L=196M;

10.strada C.L. Traian, ramif 1,   L= 97M;

11.strada Campului,                       L=1086M;

12.strada Alexandru Vlahuta,    L=1236M.

In urma realizarii solutiilor si a lungimii strazilor a rezultat o lungime totala de 4.722m. Repartizarea lor pe strazi este cuprinsa in cadrul proiectului.

Modernizarea va cuprinde asternerea unui covor asfaltic, trotuare, rigole, etc.

Indicatorii tehnico-economici conform P.T. sunt:

a) Valoare totala: 6.319,73 mii lei inclusiv TVA

b) Durata de realizare 4 luni

c) Esalonarea investitiei 6319,73/5451,407 mii lei – anul 1

d) Capacitati: 8,20 km  imbracaminte bituminoasa si 4,722 km trotuare

e) Finantarea investitiei se va afce din fonduri conform HG 577/1997 si bugetul local.

In sedinta mai sus amintita a fost aprobat acest proiect impreuna cu indicatorii tehnico-economici, cu totalul voturilor consilierilor prezenti, cu mentiunea ca asubsemnatul am solicitat sa fie inclusa in acest proiect si strada 1907 din Jiblea-Veche care se afla intr-un stadiu de degradare accentuat si nu dispune de rigole si trotuare.

Ca intotdeauna, opiniile si sugestiile dumneavostra sunt binevenite si le astept pe acest blog sau pe adresele mele de Facebook sau e-mail.

Va doresc o zi placuta !

REZULTATUL SEDINTEI DE CONSILIU DIN 25.10.2012

Buna ziua,

In acest articol va anunt ca Joi 25.10. 2012, orele 16,00  a avut  loc sedinta Consiliului Local care a avut  pe ordinea de zi urmatoarele puncte, sedinta in care au fost discutate si aprobate toate punctele astfel:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Sclipcea Valentin si declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta ca urmare a demisiei din aceasta functie. Proiectul a fost aprobat.

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ungureanu Ana. Proiect aprobat in unanimitate de voturi.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente proiectului “Modernizarea strazilor pentru imbunatatirea confortului in statiunea Calimanesti-Caciulata. La acest punct, subsemnatul am solicitat ca in acest proiect sa fie inclusa si strada 1907 din Jiblea-Veche care se afla intr-un stadiu necorespunzator si fara rigole si trotuare. S-a raspuns ca se va face un studiu si va fi cuprins si aceasta strada.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a terenului in suprafata de 8,26 mp catre BANCA COOPERATISTA AJUTORUL RM.-VALCEA, in vederea executarii accesului la imobilul propietatea acestora. Proiect aprobat.

5. DIVERSE. La acest capitol subsemnatul am ridicat problema cheltuielilor de la centrul de expozitii de la Seaca, deoarece luna trecuta au fost solicitate fonduri pentru plata salariilor si a facturilor la energie. In acest sens mi-am exprimat nemultumirea fata de conducerea existenta la acest centru care nu a fost capabila sa-si atraga fonduri pentru sustinerea acestor cheltuieli.

Pentru moment am propus infiintarea unui TARG AUTO SAPTAMANAL, care sa se desfasoare in curtea acestui centru, si care ar aduce venituri substantiale in jur de 30.000 RON/luna, bani din care se pot sustine cheltuielile lunare. Acest lucru nu ar presupune nici cheltuieli mari deoarece se realizeaza in curte, deci numai realizarea curateniei la finalizarea targului, precum si dotarea cu grupuri sanitare.

Tot legat de acest centru am solicitat sa mi se prezinte care ar fi cheltuielile legate de inchirierea sau concesionarea pavilioanelor existente, intrucat atat eu cat si unii parteneri externi suntem interesati sa derulam anumite activitati comerciale, cel putin in unul din aceste pavilioane, astfel incat acestea sa nu ramana goale si sa realizeze venituri la bugetul local. Astept raspunsul oficial al conducerii administrative locale si judetene.

Cam acestea au fost dezbaterile acestei sedinte, va promit ca voi reveni cu articole referitoare la alte probleme de interes local, unele cu aspect pozitiv, dar din pacate si probleme care nu ne bucura prea mult.

Pe curand

Pentru a avea o idee asupra modului cum dumneavostra apreciati activitatea Consiliului Local Calimanesti, va rog sa votati optiunea dumneavostra in chestionarul de mai jos.

Va multumesc pentru intelegere !

25.10.2012 SEDINTA CONSILIULUI LOCAL CALIMANESTI

Buna ziua,

Ca de fiecare data,  va aduc la cunostiinta ca Joi 25.10. 2012, orele 16,00 va avea loc sedinta Consiliului Local care va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:

1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Sclipcea Valentin si declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta ca urmare a demisiei din aceasta functie;

2. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Ungureanu Ana;

3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnico-economice aferente proiectului „Modernizarea strazilor pentru imbunatatirea confortului in statiunea Calimanesti-Caciulata.;

4. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin negociere directa a terenului in suprafata de 8,26 mp catre BANCA COOPERATISTA AJUTORUL RM.-VALCEA, in vederea executarii accesului la imobilul propietatea acestora;

5. DIVERSE

In acest sens puteti adauga comentariile si sugestiile dumneavoastra, astfel incat, orice problema sa fie cunoscuta de catre cei pe care i-ati ales, precum si de catre executivul local. Dupa finalizarea sedintei, am sa va postez hotararile luate precum si toate problemele care au fost dezbatute la punctul DIVERSE.

Cu stima,

CONSTANTINESCU DA VINA PE LEGISLATIE

“Oamenii buni nu au nevoie de legi pentru a acţiona responsabil, iar oamenii răi vor găsi întotdeauna o modalitate de a le ocoli.”

Platon

La ultima sedinta a Consiliului Local am repus in discutie problema cainilor comunitari care sunt  tot mai multi pe strazile si cartierele orasului Calimanesti, tocmai pentru ca nu se face nimic in acest sens.

Problema cainilor a fost sesizata atat in Calimanesti, mai ales in zona centrala, in zona Caciulata, Cozia, si tot mai mult in zona Jiblea – Veche.

Am revenit cu aceasta problema, deoarece nu implica costuri extraordinare in vederea colectarii acestor animale si daca nu intervenim, riscam sa avem parte de evenimente nedorite , victime care pot fi copiii nostri, sau de ce nu femei sau batrani. Spun acest lucru pentru ca la aceasta ora, primarul orasului reclama lipsa banilor, bani care nu vin singuri daca nu pleci dupa ei, sau nu putem astepta ca din bugetul local sa realizam cine stie ce obiective, pentru ca este imposibil. Primarul, impreuna cu personalul din subordine, trebuie sa ia masuri urgente pentru accesarea fondurilor si pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta cetatenii orasului. 

Dar ca sa scape mai usor de aceasta problema acum a afirmat ca domnia sa este specialist in acest domeniu, a studiat legislatia in vigoare si concluzia pe care a tras-o a fost ca nu poate sa faca nimic, deoarece este ilegal.  Asta este raspunsul actualului primar cu privire la cainii comunitari. Dar asa este cand nu doresti sa te consulti cu restul consilierilor indiferent din ce partid fac parte! Solutii se  gasesc, numai ca sunt luate in deradere, atata timp cat nu vin de la echipa sa. Asta e rezultatul cand nu te intereseaza  problemele cetatenilor acestui oras. Problema cainilor este una dintre ele care prezinta riscuri de accidente, dar mai avem un exemplu in Jiblea-Noua unde un camin de beton cu dimensiuni de 3,0 x3,0  m si cu o adancime de aprox 2,00 m, sta descoperit de sase luni, fara sa se intervina la remedierea lui, desi am facut adrese si sesizari in acest sens. Raspunsurile sunt vagi si jicnitoare dar Doamne fereste de un accident, pentru ca atunci se vor gasi solutii si bani ! Nu ne dorim asta, insa in Romania se intervine doar dupa ce se intampla un necaz, din pacate. Se spune ca nimeni nu a vazut, ba uite ca in Calimanesti mai sunt persoane care vad anumite lucruri care pun in pericol siguranta copiilor, batranilor si oricarei persoane, insa nu sunt luate in seama. Sunt cladiri care prezinta grad ridicat de desprindere a tiglelor dupa acoperisuri, exista un santier abandonat de mansardare pe strada Aurel Vlaicu si multe alte probleme care vad ca nu intereseaza atat de mult autoritatile.

Eu am sa revin cu aceste probleme in fiecare sedinta pana cand se vor solutiona, chiar daca am observat ca deranjeaza acest lucru atat pe primar cat si pe alti cativa consilieri, care chiar au propus sa mi se limiteze timpul pentru ca vorbesc prea mult. Dar vorbesc mult pentru ca prezint problemele curente colectate de la dumneavostra si repun in discutie pe cele care nu s-au solutionat. Daca va exista intelegere si isi vor indrepta atentia spre aceste probleme pe care dumneavostra le-ati sesizat, atunci cu siguranta ca voi vorbi mai putin.

Fiind o persoana optimista, nadajduiesc ca in cele din urma se va tine seama ca nu sunt problemele lui Stanculescu, sunt problemele dumneavostra celor care platiti impozite la bugetul local si meritati ca acestea sa fie rezolvate de catre cei care au aceasta sarcina de a gestiona  bunul mers al acestui oras si sa aveti asigurata  macar siguranta stradala. Ca de restul….om mai vedea !

Daca aveti anumite recomandari, sugestii sau opinii, nu ezitati sa lasati comentariile dvs.

Pana atunci, sa azuzim de bine !

„CE DISCUTAM ASTAZI IN OPERATIVA, MAINE STIE TOT ORASUL”

Asta este una din supararile primarului Constantinescu, ca imediat ce se termina sedinta operativa zilnica din executiv, se aud voci in oras si comentarii asupra aspectelor discutate, de parca  nu ar trebui sa fie asa ! De parca nu ar fi promis in campania electorala ca va asigura transparenta maxima in actele administrative si acum cineva i-l saboteaza, informand populatia de ceeace se discuta in interior! Oare mai este PRIMARIA institutia care sa reprezinte interesele cetatenilor acestui oras ? Nu ar trebui sa existe dialog si consultare cu cetatenii in ceeace priveste administrarea domeniului public ? Parca asa spunea  in alte discutii si interviuri, una doua o sa se consulte cu cetatenii asupra problemelor, asupra proiectelor, etc , sau au fost si sunt in continuare numai mesaje populiste ?

In acest sens cauta vinovati, ba pe unul, ba pe altul, care crede ca nu este in tabara lui si transmite in exterior ceeace se discuta la aceste sedinte zilnice care din punctul meu de vedere, nu sunt fezabile pentru ca se pierde cel mai util si pretios timp, acela de la primele ore ale diminetii.

Domnule primar, cred ca puterea a inceput sa va intunece mintea ! Ati venit in campania electorala cu un slogan: „CALIMANESTI ASA CUM ITI DORESTI”. Insa nu cred ca oamenii isi doresc ceeace faceti acum: sa nu asigurati transparenta in actele administrative de parca ati conduce o centrala nucleara sau o unitate militara, sa nu raspundeti la adresele consilierilor locali, sa nu acceptati functii ocupate de profesionisti si in urma unui concurs, sa tolerati nerespectare aplicarii legii 50 tocmai celei mai mari societati din oras, sa anulati licitatia strazii principale din Jiblea-Noua si sa realizati drumuri care duc nicaieri, sa inventati functii de directori adjuncti la scoli si liceu doar de dragul unor obligatii in conditiile in care au scazut numarul elevilor si a profesorilor, si multe altele pe care le voi comenta pe fiecare in parte in articolele viitoare.

Oamenii au asteptat altceva, sa le asfaltati strazile, sa terminati macar in Jiblea Noua canalizarea, pentru ca acesti oameni traiesc un cosmar; sa supervizati lucrarile operatorilor de apa, de gaze, de electricitate, bransamentele si refacerea carosabilului sau trotuarelor, colectarea cainilor comunitari, restrictionarea traficului de tonaj prin oras si cateva artere care au terorizat populatia, modernizarea pietelor si a targurilor, transparenta in actele administrative si multe altele care lasa de dorit dupa patru luni de activitate in care ati luat salariu  si nu ati facut mai nimic.

Nimeni nu a cerut sa rasturnati pamantul doar sa dati dovada ca orasul intra in normalitate, intra in legalitate si ca sunteti un bun gospodar. Pentru moment, nimic din toate acestea nu se vede. Si in calitatea pe care o am, de consilier local, dar si de cetatean al acestui oras, platitor de impozite, am datoria morala de a trage acest semnal de alarma, in speranta ca poate va veti dezlega ochii, veti privi catre orizont si poate veti zari realitatea, normalitatea si legalitatea si le veti respecta, astfel incat sa castigati si dumneavostra respectul meu si al altora.

Pe curand