REZULTATUL SEDINTEI ORDINARE A C.L. CALIMANESTI DIN 29.08.2014

Am placerea sa va  informez ca Vineri 29.08. 2014, orele 16,00 a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Calimanesti, o sedinta in care au fost dezbatute cateva punctec2 sensibile care privesc activitatea dministratiei locale si care au fost obiectul unor discutii si dezbateri mai aprofundate. Va prezint mai jos ordinea de zi si rezultatul dezbaterilor:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare locala 2014-2020 a orasului Calimanesti.STR. DE DEZV EC. Proiectul a fost aprobat.

Descarca AICI: APROBARE STRATEGIA DE DEZVOLTARE

2. Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului Orasului Calimanesti pe anul 2013 precum si aprobarea casarii-declasarii bunurilor degradate si uzate fizic si moral. La acest punct subsemnatul mi-am manifestat inca o data nemultumirea fata de documentele fictive care mi-au fost puse la dispozitie la cererea mea, cu privire la situatia operelor de arta din cadrul Taberei de Pictura „Vlaicu Ionescu”. Proiectul a fost aprobat.

Descarca AICI: INVENTARIEREA PATRIMONIULUI ORASULUI CALIMANESTI

3. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului local pe anul 2014. Proiectul a fost aprobat.

Descarca AICI: RECTIFICARE BUGET

4. Proiect de hotarare privind acordarea din bugetul local al orasului Calimanesti a unui sprijin financiar pentru editarea in limba engleza a unor carti de astronomie si astrofizica. Proiectul a fost aprobat.

Descarca AICI: SPRIJIN FINANCIAR ASTROFIZICA

5. Proiect de hotarare privind modificarea Listei cuprinzand inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Calimanesti. Proiectul a fost aprobat.

Descarca AICI: LISTA DOMENIULUI PUBLIC

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de infiintare, organizare si functionare a asociatiilor de propietari/locatari dinorasul Calimanesti. Proiectul a fost aprobat.

Descarca AICI: REGULAMENT ASOCIATII PROPIETARI

7. Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni, respectiv septembrie, octombrie si noiembrie. Proiectul a fost aprobat.

8. Raport de activitate pentru exercitiul financiar 2013 al societatii CALIMANESTI SERV S.R.L.. La acest punct subsemnatul am solicitat un nou Raport care sa fie maiSERA 2 cuprinzator intrucat cel prezentat nu reprezinta decat o povestioara repetata si in anii anteriori, fara cifre si date concludente. In noul Raport am solicitat mai multe date precum:

 • Situatia veniturilor defalcate pe activitati;
 • Ponderea in procente a profitului pe activitati;
 • Situatia defalcata a chiriilor din piete, parcari, targuri, terenuri, etc;
 • Situatia investitiilor publice de infrastructura ale societatii pe anul 2013;
 • Situatia achizitiilor;
 • Descrierea generala a dotarilor si starea tehnica a acestora;
 • Situatia organigramei, structura de conducere a societatii si descrierea pregatirii profesionale a angajatilor;
 • Situatia productiei de flori si arbusti in cadrul serei precum si vanzarile la punctul de lucru din piata, care a fost aprobat de Consiliul Local;
 • Situatia autorizatiilor si licentelor, in special cea de mediu;
 • Lista furnizorilor de materiale;
 • Lista beneficiarilor serviciilor oferite;

Descarca AICI: RAPORT DE ACTIVITATE CALIMANESTI-SERV

9. Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor locali. La acest punct subsemnatul am ridicat urmatoarele probleme:

 • Inlocuirea becurilor arse la sitemul de iluminat public pe strada Anton Pann („Bisericesti”);
 • Montarea unor tuburi de scurgere la capatul strazii Pacii din Jiblea Veche;
 • Initierea unui Proiect de Hotarare de constituire a unei COMISII MIXTE de analiza a situatiei si inventarului operelor de arta al Taberei de Pictura si Teatru „Vlaicu Ionescu”, de la debut si pana in prezent.

Cam acestea au fost dezbaterile acestei sedinte. Astept in continuare comentariile, opiniile si sugestiile dumneavoastra pe adresele cu care v-ati obisnuit blog mirceastanculescu.com, e-mail: casabrio@hotmail.com, facebook, telefon 0742188517.

O zi buna !

AJUTOARE ALIMENTARE (PEAD 2012)

Ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România PEAD 2012

Primăria Orasului Calimanesti Calimanesti  prin Direcţia de Asistenţă Sociala va demara începand cu luna noiembrie 2012 programul de distribuire a ajutoarelor alimentare, în conformitate cu prevederile H.G. nr.950/2012. La sfârșitul lunii trecute au fost stabilite, printr-o Hotărâre de Guvern, noile categorii de beneficiari ai Planului European de Ajutoare Alimentare în beneficiul Persoanelor Defavorizate (PEAD).

II. BENEFICIARI

 

1. Familiile şi persoanele care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat, acordat în baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, dinpensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

4. Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate.

5. Persoanele beneficiare de indemnizaţii stabilite prin legi speciale, ale căror venituri cumulate, obţinute exclusiv din aceste legi, se află sub 400 lei/lună (văduve de veterani de război, persoane persecutate din motive politice, persoane deportate şi refugiate politic, urmaşii eroilor – martiri, persoane cu indemnizaţii pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor, persoane cu indemnizaţie pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate public, persoane cu indemnizaţii pentru

IV. PRODUSE ACORDATE

Cantitatea de ajutoare alimentare pe care o va primi fiecare beneficiar este de39,26 kg cuantificată în 11 produse, astfel:

– 14 kg făină de grâu

– 4 kg mălai

– 6 kg orez

– 0,8 kg paste făinoase

– 0,5 kg biscuiţi

– 3 kg zahăr

– 1,56 kg mazăre

– 1 kg fasole

– 6 l ulei

– 0,8 kg bulion

– 1,6 kg roşii în bulion